תמונות

, אתרי טיולים, ניצנה, אתרי טיולים, צילום: יוחאי כורם