תמונות

משטרה צבאית פנקס צילום: ליאור עפרון, "במחנה"