תמונות

מירב שלום, ג, רחצה בן (21) צילום: שי אפשטיין