תמונות

מתנות לפס, אודית, הגדה של אסופה, עובדיה בנישו