תמונות

הקרנה חגיגית של זוהי סדום צילום: עודד קרני