תמונות

סטודנטים לכלכלה מאוניברסיטת חיפה צילום: רמי שלוש