תמונות

ג´ון גרגורי באימון. חייבים ניצחון (מחסאן נאסר)