תמונות

רמי קליינשטיין, ישראל קטורזה ואורנה דץ - חתונה פבלו רוזנברג ומירי צילום: אורי אליהו