תמונות

צימרים חדשים, גנות עלי שביל בריכה צילום: אלברט אדוט