תמונות

עידית זכריה רחובות, מדרגות צילום: שי אפשטיין