תמונות

יובל למוזיאון ישראל,מבט אל הכניסה הראשית צילום: טים הרזלי