תמונות

סיון אברהמי והחבר החדש, ינואר 16 צילום: צי'נו