תמונות

עמנואל הורי אחרי ולפני ניתוחים, ספטמבר 2014