תמונות

צוות מיון ילדים בבית החולים אסף הרופא צילום: תומר ושחר צלמים