תמונות

בן סהר ואלי גוטמן באימון, הערב (רועי גלדסטון)