תמונות

אורנית וסרמן, ג, רחצה (19) צילום: לירון מולדובן