תמונות

יד מוציאה כף אבקת רמדיה מהקופסה צילום: עדי רם