תמונות

מזכ&"ל פיב&"א, נאר זאנולין, עם מנהל נבחרת ישראל, מומו לוצקי (דרור