תמונות

שנה טובה של דבורה מנדל, מראה מקום ישיבה לבני המשפחה