תמונות

גבריאל לימה ואסולין בימיו בסכנין. יצטרף לעכו?