תמונות

שביט אלימלך, שייע ושמעון גרשון ב"קפה מונדיאל"