תמונות

קוסטה וגודין, מכוונים גבוה גם באירופה (gettyimages)