תמונות

איור הורים מתקשרים למפקדים צילום: עמוס אלנבוגן, במחנה