תמונות

כיור מונח, של מותג 'רוקה', הכולל איור אורבאני. רשת 'אלוני'.