תמונות

החלוקה בגמר שונה ממשחק חוץ רגיל (צילום: אלן שיבר)