תמונות

יעל רותם בק הריונית היער השחור - לידה עולמית צילום: תומר ושחר צלמים