תמונות

דודו ביטון. עשוי להישאר(מאיה דובניר, הפועל ת"א)