תמונות

צפצפות, נדנדות הפעלה צילום: Oriol Ferrer Mesià