תמונות

סיון קונוולינה, ג, סלון (5) צילום: טל ניסים