תמונות

מיכל דליות לאחר הלידה הרביעית צילום: תומר ושחר צלמים