תמונות

פעילים לזכויות האדם מגיעים לחופי עזה באוניה