תמונות

יניב אויזרץ והחברה החדשה צילום: צ'ינו פפראצי