תמונות

ריכות זוויתן עליון צילום: מסלולים, ערן גל-אור​