תמונות

מרינה קבישר בחודש תשיעי במוצצים צילום: אלעד דיין