תמונות

מנורות ונברשות, אפריקני צילום: www.calabarte