תמונות

עידית זכריה, ג, חלל מרכזי צילום: אודי גורן