תמונות

קניה ווסט נחת בישראל ספטמבר 30 צילום: אביב חופי