תמונות

עמאשה חזר מהכפור. יעשה שוב את ההבדל? (אלן שיבר)