תמונות

מיכל דליות ובנה עידן בקורס טיס צילום: תומר ושחר צלמים