תמונות

אגייאר והקהל. יזכה לתמיכה בנתב"ג (תומר גבאי)