תמונות

אלישע בנאי באולפן הבילויים צילום: מתוך הבילויים