תמונות

לפחות מול מכבי הוא יוכל לשחק. פלט (אלן שיבר)