תמונות

ברקוביץ'. "אם הוא מאמין, מי אנחנו שלא נאמין?"