תמונות

קלנסי עם הכדור. הבולט בשורות בני השרון (דרור עינב)