תמונות

פרשדונית חסתית Ulva Lactuca צילום: גיא גבע