תמונות

שחקניות אליצור רמלה, נתנו יופי של פייט לוותיקי מכבי (שרון קביליו)