תמונות

אסם באירלנד 6, ג, חלל המגורים בולט החוצה מתוך מבנה האבן המקורי צילום: Adam Currie