תמונות

שחקני ציבונה מאוכזבים. יקוו לעשות חיים קשים יותר לירושלים (יניב גו