תמונות

גינגים על מדים צילום: גל קלדרון, עיתון "במחנה"