תמונות

לויתנים, מתאמצים בכדיי להצילם, חלקם לא שרדו צילום: הסאן